افزایش نرخ بنزین متوقف شد

مجلس ایران در یک جلسه غیرعلنی تصمیم گرفت که برای یافتن راهکار در باره سهمیه‌بندی و نرخ بنزین با دولت رایزنی کند.