«لویه‌جرگه مشورتی صلح»: طالبان قطعنامه پیشنهادی را نپذیرفت

طالبان در پاسخ به درخواست آتش‌بس، «ثواب جهاد در ماه رمضان» را بیشتر دانسته است. منتقدان هم می‌گویند: نشست مشورتی «هزینه‌بر» و «بدون دستاورد» بود.