سهمیه‌بندی بنزین و گران شدن قیمت آن منتفی شد

پس از چند روز بحث و جدل بر سر سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن سرانجام دولت و مجلس تصمیم گرفتند این دو مورد کنار گذاشته شود و کارت‌ سوخت برای جلوگیری از قاچاق سوخت احیا شود.