غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران در نشست خبری خود در آغاز ماه رمضان روزه‌خواری را عملی حرام دانست و گفت با آن برخورد می‌شود: «همه بدانند تظاهر به امر روزه‌خواری تظاهر به فعل حرام است و نیروی انتظامی باید به وظیفه خود عمل کند.» اسماعیلی از همه شهروندان خواست که موازین ماه رمضان را حفظ و از تظاهر به روزه‌خواری پرهیز کنند. او همچنین از زنان خواست که در طول ماه رمضان حجاب اسلامی را بیشتر رعایت کنند. اسماعیلی در این‌باره گفت: «خوب است که بدانیم به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب جرم شناخته شده است.» مسئولان قضائی و انتظامی ایران هر سال در ماه رمضان مردم را مجبور می‌کنند که قوانین اسلامی را رعایت کنند.