رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت با قرار کفالت آزاد شد. او ۱۱ اردیبهشت در تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس دستگیر شده بود، سندیکای کارگران شرکت واحد با اعلام خبر آزادی رضا شهابی افزوده است حسن سعیدی و سیدرسول طالب مقدم دو تن دیگر از اعضای این سندیکا همچنان دربند ۲۰۹ زندان اوین زندانی هستند. ناصر محرم‌زاده عضو دیگر سندیکای شرکت واحد روز گذشته آزاد شده بود. رضا شهابی و سه عضو دیگر سندیکای شرکت واحد به همراه ده‌ها فعال کارگری و دانشجویی دیگر روز ۱۱ اردیبهشت مقابل مجلس همراه با خشونت دستگیر شدند و به زندان اوین منتقل شدند. بسیاری از بازداشت شدگان آن تجمع از جمله چند دانشجو و چهار عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران هنوز در زندان بسر می‌برند.