به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ماده‌های ۱۵ تا ۱۹ طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی را تصویب کردند. کلیات این طرح یکشنبه ۱۵ اردیبهشت به تصویب رسیده بود که براساس آن اگر دولت توانایی نگهداری و مرمت بافت‌های تاریخی را ندارد، می‌بایست در طی یک سال با ابلاغ دستورالعمل‌های لازم، بافت‌های تاریخی را به بخش خصوصی واگذار کند. ماده ۱۵ و ۱۶ طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی به تأمین بودجه‌های مرتبط با بناهای تاریخی اختصاص دارد. بر اساس ماده ۱۵ «دستگاه‌های اجرایی و نهادها مکلف‌اند هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی – فرهنگی و فهرست‌های ذی‌ربط مربوط به آثار در اختیار و یا در حیطه موضوع تخصصی همان دستگاه را از محل اعتبارات خود تأمین کنند». ماده ۱۶ این طرح به شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهرهای دارای بافت تاریخی فرهنگی مصوب مرتبط است که این نهادها را مکلف می‌کند در تخصیص بودجه عمرانی سالانه شهر، بافت‌های مذکور را در اولویت قرار دهند. ماده‌های ۱۷ و ۱۸ به ترتیب سازمان میراث فرهنگی و سازمان اداری و استخدامی کشور را برای شناسایی و اعلام فهرست بناهای واجد شرایط و همچنین ایجاد ساختار اداری مناسب در شهرهای دارای بافت تاریخی و فرهنگی موظف می‌کنند. دولت نیز براساس ماده ۱۹ باید تدابیر و اقدامات لازم برای بیمه بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذیربط را انجام دهد.