فرانسه: با توقف بخش‌هایی از برجام، تحریم‌ها بازمی‌گردند

یک مقام در دفتر ریاست جمهوری فرانسه: پیام‌هایی به تهران فرستادیم که بگوئیم مصمم به اجرای توافق‌ بودیم. می‌خواهیم آن‌ها در این توافق‌نامه باقی بمانند.