سفر پمپئو به بغداد برای تضمین امنیت سربازان آمریکایی در عراق

در این سفر اعلام نشده وزیر خارجه آمریکا با صراحت اعلام کرد که مسئولیت تأمین امنیت نیروهای آمریکایی مستقر در عراق با دولت این کشور است.