افغانستان: خشونت‌ها در ماه رمضان ادامه دارد

در حالی‌که مسئولان دولت افغانستان از طالبان خواسته‌اند که در ماه رمضان دست از خشونت‌ها بردارند، دو طرف می‌گویند در روزهای اخیر بیش از ۱۱۰ نفر از نیروهای یکدیگر را کشته‌اند.