«خروج آمریکا از برجام به تحمیل بی‌مورد رنج بر مردم ایران انجامید»

بیش از ۲۰ عضو بلندپایه نهادها و اندیشکده‌های اروپایی در فراخوان مشترکی خطاب به آمریکا نسبت به «عواقب منفی» خروج این کشور از برجام هشدار داده‌اند.