انتخابات هند، بازار و «موریانه‌ها»: نولیبرالیسم دست در دست ناسیونالیسم هندو

انتخابات ۲۰۱۹ هندوستان به خاطر نقض حقوق اقلیت‌ها و بحران اقتصادی انتخاباتی سرنوشت‌ساز است. آیا شکست حزب مودی در چندین انتخابات کلیدی ایالتی در دسامبر گذشته تکرار خواهد شد؟ ــ گفت‌و‌گو با یک پژوهشگر هندی