‌علیرضا عرب بافرانی، مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب استان قم گفت: «بیلان منفی سفره‌های زیرزمینی چند دهه گذشته که باعث ممنوعه و بحرانی شدن دشت‌ها شده است با بارندگی‌های خوب اخیر به کلی جبران نخواهد شد.» با این حال او افزود بارندگی‌های دو ماه اخیر در کشور سبب آبگیری بیش از ۸۰ درصدی مخازن سدهای کشور شد. به‌گفته عرب بافرانی استمرار خشکسالی دو دهه اخیر و برداشت‌های بی‌رویه از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی کشور در حال حاضر مخزن آب زیرزمینی را با کسری حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعبی مواجه کرده است.