گروهی از پرستاران موسوم به «شرکتی» دانشگاه علوم پزشکی مشهد صبح روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت در ساختمان اداری علوم پزشکی تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. تجمع‌کنندگان که خبرگزاری دولتی ایلنا تعداد آن‌ها را حدود ۲۰ تن اعلام کرده است گفته‌اند به نمایندگی از صدها تن همکارانشان در ساختمان اداری علوم پزشکی واقع در شهرک دانش و سلامت مشهد حاضر شده‌اند تا نسبت به عدم رسیدگی به مطالباتشان از جمله پرداخت حقوق فروردین ماه و کارانه معوقه، بی‌توجهی به عدم رضایت آن‌ها از پیمانکار و عدم امنیت شغلی اعتراض کنند. یکی از مطالبات پرستاران نظرخواهی از آنان در باره به مناقصه گذاشتن خدمات دانشگاه است. آن‌ها گفته‌اند شرکت «پیشگامان سلامت» که برنده مناقصه امسال است سال گذشته برخورد مناسبی با پرستاران نداشته اما دانشگاه علوم پزشکی توجهی به عدم رضایت پرسنل ندارد. حدود ۴۵۰ پرستار شرکتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارند.