وزیر نفت: آرایش جنگی گرفته‌ایم

بیژن نامدار زنگنه یادآوری کرد که عده‌ای قصد دارند از شرایط تحریم برای غارت مردم استفاده ببرند. وزیر نفت خواهان پایان یافتن مخالفت‌ها شد.