افزایش نگرانی در میان نهادهای مدنی در افغانستان

با حمله طالبان به دفتر “کونترپارت” به بهانه ترویج اختلاط جنسیتی این گمان که سازمان‌های غیرانتفاعی هیچگاه از حملات طالبان در امان نیستند، تقویت شده است.