طالبان: ششمین دور مذاکرات صلح دوحه «سازنده و مثبت» بود

مهم‌ترین موضوعی که در این دور از مذاکرات به بحث گذاشته شد، نحوه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان بود.