فرمانده سپاه پاسداران صبح یکشنبه ۲۲ اردیبهشت به مجلس شورای اسلامی رفت و به گفته علی لاریجانی، در یک جلسه غیرعلنی «شرایط منطقه را برای نمایندگان تحلیل کرد». رئیس مجلس شورای اسلامی «توضیحاتی درباره برنامه های راهبردی سپاه به نمایندگان» را از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه غیرعلنی اعلام کرد. او همچنین بدون بیان جزئیات گفت که نمایندگان نیز «سوالاتی مطرح کردند». به گفته لاریجانی هدف اصلی از این جلسه غیرعلنی «آشنایی نمایندگان با حسین سلامی و دیدگاه‌های او برای مسائل آینده سپاه و تقویت آن، خصوصا استفاده از بدنه وسیع بسیج برای بهبود شرایط داخلی کشور و همچنین تحلیلی از شرایط منطقه بود». سلامی به تازگی با حکم علی خامنه‌ای به فرماندهی سپاه پاسداران منصوب شده است.