پرسشی که نباید مطرح شود: جنگ یا صلح؟

مهم‌ترین موضوع در جلسه علنی مجلس بعد از گفت‌وگو با فرمانده سپاه پشت درهای بسته مذاکره با آمریکا با توجه به بالا گرفتن تنش‌ها و احتمال وقوع جنگ بود.