یکی از اعضای هیات تحریریه مجله ایران فردا که نامش فاش نشد از حضور ماموران امنیتی در دفتر این مجله خبر داد. به گفته او ماموران کیوان صمیمی، سردبیر این مجله را نیز همراه خود به دفتر مجله آوردند و پس از بازرسی «کلیه اسناد و مدارک موجود و هاردهای کامپیوترهای مجله را با خود بردند». کیوان صمیمی ۱۱ روز پیش در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شده است. او در سال هشتاد و هشت به دنبال اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و دوران محکومیت خود را در زندان رجایی شهر سپری کرد.