یک هیأت نظامی آمریکایی حادثه نفت‌کش‌های فجیره را بررسی می‌کند

ظاهراً مقامات آمریکایی به این نتیجه رسیده‌اند که ایران یا شبه‌نظامیان تحت‌الحمایه ایران در این انفجارها نقش داشتند. دلیل مستندی اما تاکنون ارائه نداده‌اند.