سودان: پیشرفت در مذاکرات انتقال قدرت، چند کشته در تظاهرات خارطوم

در حالی‌که ارتش و اپوزیسیون سودان بر سر ساختار قدرت انتقالی و چگونگی اداره کشور در چند سال آینده به توافق‌هایی رسیده‌اند، در تظاهرات مقابل مقر ارتش شش نفر کشته شدند.