جنگ در خدمت ارتقای جایگاه ولی فقیه

حسین نوش‌آذر – تداوم مطالبه‌گری و مبارزه درونی یا تکیه بر ناو بیگانه؟ مردم نان، آزادی و سهمی از شادی می‌خواهند. با شلیک اولین گلوله، مقام ولایت به جایگاه عصمت می‌رسد.