نمایندگان کنگره و سنا: کاخ سفید «تهدید ایران» را مشخص کند

قانون‌گذاران آمریکایی می‌گویند دولت ترامپ درباره تهدید نامشخص ایران آن‌ها را عامدانه در ابهام قرار داده. نانسی پلوسی درخواست یک جلسه ویژه را داد.