در ادامه احضار و بازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، شش تن دیگر از کارگران این مجتمع روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت دستگیر و به زندان دزفول منتقل شده‌اند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اسامی چهار تن از دستگیرشدگان را فیصل تعالبی، سید اسماعیل جعاوله، عادل سماعی و رستم عبدالله‌زاده اعلام کرده است. در همین روز حسین انصاری یکی دیگر از کارگران این مجتمع نیز توسط پلیس امنیت احضار و بازداشت شده است. روز ۱۹ اردیبهشت در پی اعتصاب و اعتراض کارگران به شورای اسلامی و مدیریت کارخانه، فضای مجتمع امنیتی شد. ۱۰ تن از کارگران معترض احضار و تعدادی از آنان بازداشت شده بودند. چهار تن از دستگیرشدگان بعد از ظهر دوشنبه ۲۳ اردیبهشت با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. خبرگزاری دولتی ایلنا نوشته است که بازداشت‌شدگان ۲۴ اردیبهشت به زندان دزفول انتقال یافته‌اند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار پایان دادن به احضار و بازداشت کارگران این مجتمع شده و خطاب به مسئولان نوشته است: «به جای زندانی کردن و ایجاد رعب و وحشت بهتر است جوابگوی خواست و مطالبه کارگران باشید. جای کارگر در زندان نیست!» روز سه‌شنبه خبری نیز درباره اسماعیل بخشی نماینده کارگران و سپیده قلیان فعال کارگری که در زندان اوین بسر می‌برند منتشر شد. طبق این خبر می‌شود روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت بازپرس شعبه هفت اوین، با صدور قرار وثیقه، رای به آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و سه زندانی سیاسی دیگر امیرحسین محمدی فر، ساناز الله یاری، و امیر امیرقلی داده اما معاونت دادستانی اوین مانع از آزادی آنان شده است.