آمریکا دستور خروج کارکنان «غیر ضروری» خود از عراق را صادر کرد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: تهدید جدی است و ما می‌خواهیم دامنه خطرات و خسارت‌ها را محدود کنیم.