خیرات دلارهای دولتی برای واردکنندگان کاغذ

س. اقبال – دکه‌های روزنامه‌ فروشی در ایران به پایان عمر خود نزدیک می‌شوند. تعداد روزنامه‌هایی که به دستشان می‌رسد، اندک است: بحران کاغذ، مکمل سرکوب و سانسور. بر روی این کیوسک نوشته شده: از سکوتم بترس.