شعبه هفتم دادسرای اوین (بازپرسی شهید مقدسی) علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را احضار کرد. احضار از طریق ارسال پیامک صورت گرفته و از علی نجاتی خواسته شده طی پنج روز خود را به دادسرا معرفی کند. علی نجاتی کارگر بازنشسته مجتمع نیشکر هفت‌تپه و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه است. او در آبان سال ۹۷ در خانه خود به اتهام دست داشتن در اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت و پس از چندی به قید کفالت آزاد شده بود. در آبان سال ۹۷ کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به خصوصی سازی، عدم امنیت شغلی و عدم پرداخت مطالبات معوقه اعتصاب کرده بودند. اسماعیل بخشی نماینده دیگر سندیکای هفت‌تپه هم از جمله بازداشت شدگان بود. بخشی به قید وثیقه آزاد و مجددا دستگیر شد و هم اکنون در اوین زندانی است. در پی اعتصاب هفته گذشته (۱۹ اردیبهشت) در نیشکر هفت‌تپه هم گروهی از کارگران این کارخانه احضار و دستگیر شده‌اند. هم اکنون شش تن در ارتباط با این اعتصاب در زندان بسر می‌برند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای «هر گونه پرونده سازی، احضار و تهدید علی نجاتی و دیگر کارگران» را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط اسماعیل بخشی و دیگر کارگران زندانی، معلمان، دانشجویان و تمامی زندانیان سیاسی شده است.