موج بیکاری کارگران در پارس جنوبی – «در عسلویه نان خشک جمع می‌کنیم»

۲۶۳ کارگر اخراجی عسلویه در دادخواستی به بیژن زنگنه از وضعیت ناگوار زندگی‌شان نوشته‌اند. دولت اعلام کرده بود که اخراج‌ دسته‌جمعی کارگران در عسلویه ممنوع شده است.