جلسه توجیهی کاخ سفید با «گروه هشت» پشت درهای بسته

آیا «تهدید ایران» لشکرکشی به خاورمیانه را توجیه می‌کند؟ کاخ سفید برای توجیه نمایندگان کنگره و سنای آمریکا نخستین گام را برداشت.