هیلاری بن، رئیس کمیته برگزیت و نماینده پرنفوذ حزب کارگر در پارلمان بریتانیا اعلام کرد که اگر گفت‌وگوهای ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا و حزب کارگر موفقیت‌آمیز نباشد «احتمال برگزاری همه‌پرسی درباره برگزیت بیشتر می‌شود». هیلاری بن گفت: «تنها دو راه برای خروج از بحران برگزیت داریم؛ یا پارلمان با دولت به توافق برسد یا این‌که برای گزینه نهایی به مردم رجوع شود. و من فکر می‌کنم در چشم‌انداز، همه‌پرسی نزدیک‌تر است، با وجودی که در پارلمان هنوز اکثریت را ندارد.» بریتانیا قرار بود ۹ فروردین / ۲۹ مارس گذشته، رسماً از اتحادیه اروپا خارج شود اما مخالفت پارلمان این کشور با طرح دولت بر سر چگونگی خروج از اتحادیه اروپا سبب شد تا سران ۲۷ کشور اروپایی مهلت برگزیت را تا ۹ آبان / ۳۱ اکتبر تمدید کنند.