ظریف در پکن: منافع ایران از برجام تأمین شود

پیام وزیر خارجه ایران صریح بود: اقدامات عملی در یک توافق چند جانبه. چین اما مایل نیست مذاکرات تجاری با آمریکا تحت تأثیر توافق هسته‌ای با ایران قرار گیرد.