رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: در عراق یا قطر یک میز قرمز تشکیل شود

همزمان با درخواست قانون‌گذاران آمریکایی از دولت ترامپ برای مشخص کردن ماهیت «تهدید ایران»، نشانه‌هایی از تلاش برای کاهش سطح تنش در ایران هم مشاهده می‌شود.