سازمان ملل هشدار داد: ادلب سوریه در آستانه بحران انسانی

نهادهای حقوق بشری می‌گویند که رژیم سوریه با حمایت روسیه «عمداً» بیمارستان‌ها و مدارس را بمباران کرده‌اند و اکنون «بدترین تراژدی قرن بیست‌ویکم» در راه است.