دانشجویان الجزایری یکشنبه ۱۹ مه/۲۹ اردیبهشت به مناسبت «روز دانشجو» به خیابان‌ها آمدند و حمایت خود را از جنبشی که از ۲۲ فوریه برای تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و کناره‌گیری مقامات کنونی به راه افتاده، اعلام کردند. ۱۹ مه به مناسبت اعتصاب گسترده دانشجویان و دانش‌آموزان الجزایری در سال ۱۹۵۶ روز دانشجو نامگذاری شده است. این اعتصاب نقش مهمی در استقلال الجزایر ایفا کرد. به گزارش «شبکه خبری الجزیره»‌، هزاران دانشجوی الجزایری در ۶۳مین سالگرد این اعتصابات و برای مخالفت با انتخابات ریاست جمهوری که ۴ ژوئیه برگزار خواهد شد به خیابان‌ها آمدند. از ۲۲ فوریه هر سه‌شنبه هزاران الجزایری در سراسر این کشور در خیابان‌ها تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. آن‌ها خواستار برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه، کناره‌گیری نظامیان از سیاست، آزادی، عدالت، مبارزه با فساد و پی‌گیری قضایی غارت‌گران بیت‌المال هستند. دانشجویان الجزایر که از ابتدا در این اعتراضات حاضر بودند، به‌رغم روزه‌داری در رمضان و گرما اعلام کردند؛ تا برآورده شدن خواسته‌های عمومی اعتصاب خواهند کرد و در انتخابات آینده شرکت نمی‌کنند.