ابراهیم فیاض، پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی می‌گوید جناح‌های سیاسی در ایران، خصوصا راست سنتی، «برای حفاظت از درآمد هنگفت خود» «شبکه‌ای با دیوارهای بلند» درست کرده‌اند که هیچ کس مگر با ازدواج یا «بردگی برای جناح‌ها» نمی‌تواند وارد سیستم شود. او در مصاحبه با پایگاه خبرآنلاین گفته: «سال‌هاست که به طور سنتی، جناح ها مناصب مدیریتی را بین خودشان تقسیم کردند و جا به جا می‌شوند. آن بالا بچه هایشان با یکدیگر ازدواج می‌کنند و شبکه خویشاوندی تشکیل می‌دهند. این داستان، چپ و راست هم نمی‌شناسد. یعنی یا باید کارگزارشان باشی، یا این که با آن‌ها ازدواج کنی. البته سلسله مراتبی هم دارد. این که با چه کسی ازدواج کنی و یا وارد چه سیستمی شوی». به گفته او این مکانیسم بر سودآوری اقتصادی برای جناح‌ها و امنیتی شدن جامعه استوار است: «اقتصاد آقایان فقط اقتصاد تجاری و رانت خواری است و کار تولیدی نمی‌کنند. از بحث سیاسی و تکنولوژی هیچ خبری نیست». به اعتقاد او راه برون‌رفت بازگرداندن پست نخست‌وزیر است تا «بی‌خاصیتی» مجلس را جبران کند. او در مورد انتخابات مجلس گفته: «معتقدم با استانی شدن انتخابات مجلس، اشرافیت اوج می گیرد و دیگر شهرستان‌ها راهی به مجلس ندارند. امیدوارم شورای نگهبان استانی شدن انتخابات را تأیید نکند».