شش کارگر مجتمع نیشکر هفت‌تپه که در پی اعتصاب ۱۹ اردیبهشت این مجتمع احضار و بازداشت شده بودند، با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام این خبر تاکید کرده است که اسماعیل بخشی نماینده کارگران هنوز در زندان اوین در بازداشت است. روز ۱۹ اردیبهشت کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به تعویق مطالبات و اخراج برخی مدیران به کارخانه دست به اعتصاب زدند. همان روز پنج تن از کارگران دستگیر و ۱۵ تن احضار شدند. در روزهای بعد تعدادی از دستگیرشدگان آزاد و شش تن دیگر از کارگران دستگیر و به زندان دزفول منتقل شدند. در روزهای گذشته هم علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه احضار شد. اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیز به همراه سپیده قلیلان فعال کارگری که همزمان در دی‌ماه مجدداً بازداشت شدند در زندان به سر می‌برند.