«وقت‌کشی» مجمع تشخیص مصلحت در بررسی لوایح پولشویی

مجمع تشخیص مصلحت با فرستادن این لوایح به یک کمیسیون داخلی، تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها را به تعویق انداخته. مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به این اقدام انتقاد کرد.