ترزا می، نخست وزیر بریتانیا تغییراتی در قانون برگزیت به پارلمان این کشور ارائه داده که براساس آن پارلمان می‌تواند در شرایط خاصی درباره برگزاری دومین همه‌پرسی برگزیت تصمیم‌گیری کند. ترزا می سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت / ۲۱ مه در لندن گفت این بخشی از قانونِ تغییریافته است. او گفت از اهمیت عاطفی این تصمیم برای نمایندگان پارلمان آگاه است. نمایندگانی که می‌خواهند رفراندوم دومی برگزار شود باید به لایحه جدید خود رأی بدهند. این آخرین فرصت برای پایان دادن به خروج از اتحادیه اروپا است. قرار بود بریتانیا در ماه مارس سال جاری اتحادیه اروپا را ترک کند، اما در پی سه رأی منفی مجلس عوام به طرح‌های ترزا می برای خروج، ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ به‌عنوان تاریخ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تعیین شد. روز جمعه گذشته، ۲۷ اردیبهشت / ۱۷ مه گفت‌وگوهای ترزا می و جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، حزب اپوزیسیون، درباره برگزیت بدون دستیابی به نتیجه‌ای به پایان رسید. همه‌پرسی قبلی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ۳ تیرماه ۱۳۹۵ / ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ برگزار شد و ۵۱,۹ درصد از رأی‌دهندگان به ترک اتحادیه اروپا رأی دادند.