هشدار دموکرات‌ها نسبت به جنگ‌طلبی دولت ترامپ

کنگره آمریکا پس از جلسات توجیهی مقام‌های ارشد دولت ترامپ درباره «تهدید ایران» دو پاره باقی ماند: جمهوری‌خواهان حامی اقدامات دولت‌اند و دموکرات‌ها مقامات را به تحریف شواهد متهم می‌کنند.