رئیس سازمان‌ زندان‌ها اعلام کرد که ۲۰ درصد از خانواده‌‌های زندانیان با چنان تنگناهای معیشتی مواجه‌اند که دچار فروپاشی خانوادگی می‌شوند. اصغر جهانگیر گفت: طبق آمار، ۷۰ درصد از خانواده زندانیان فاقد منزل شخصی هستند و در منازل استیجاری یا در نزد اقوامشان سکونت دارند، ۸۴ درصد از همسران زندانیان هم از سواد پایین و تحصیلات کم بهره‌مند هستند و نیاز به آموزش دارند. رئیس سازمان زندان‌ها همچنین اعلام کرد که ۵۶ درصد خانواده زندانیان فاقد شغل و درآمد هستند.