سخنگوی شورای نگهبان: رئیس جمهوری به اندازه کافی «اختیارات ویژه» دارد

عباسعلی کدخدایی در برابر درخواست روحانی این پرسش را قرار داد: آیا رئیس جمهوری از اختیاراتی که به او تفویض شد برای حل مشکلات کشور استفاده کرده است؟