نماینده سازمان ملل به شورای امنیت: از احیای دولت اسلامی در عراق باید جلوگیری شود

جنین هنیس-پلاسچارت در شورای امنیت: این نگرانی وجود دارد که تنش بین آمریکا و ایران، عراق را در مسیر بازسازی متوقف کند.