غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه چهارشنبه یکم خرداد در مراسم معارفه رؤسای سابق و جدید دادگستری استان هرمزگان گفت: «دشمن به دنبال رواج بی‌عفتی و بی‌اخلاقی در جامعه است تا پایبندی مردم را بکاهد». او گفت «دشمنان» مأموران خود را آموزش می‌دهند که به دنبال «هنجارشکنی در جامعه و کنار زدن روسری» بروند تا با پخش در فضای مجازی به هدف‌های خود برسند. محسنی اژه‌ای با دادن این هشدار که چنین مسائلی در حال جاافتادن در جامعه است، افزود: «چرا از انجام امربه‌معروف و نهی از منکر می‌ترسیم، چرا از پخش این موضوع در شبکه‌های بیگانه و معاند می‌هراسیم، چرا ما از کسانی که به دنبال قانون‌گریزی و بی‌عفتی هستند، فیلم نمی‌گیریم و برای مقامات قضائی نمی‌فرستیم.» او تأیید کرد که «کسی که می‌خواهد در داخل اتوبوس، در کوچه یا خیابان امربه‌معروف و نهی از منکر کند، می‌ترسد». عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی هشتم اردیبهشت اعلام کرد که برای کسانی که «اقدام به ناهنجاری می‌کنند»، پیامک ارسال می‌شود. او گفت که به این افراد «یا به صورت پیامک تذکر داده و یا برای آن‌ها نامه ارسال می‌شود»، در صورتی که «موارد تخلف» به بیش از سه مورد برسد، فرد احضار می‌شود.