آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت شورای امنیت ابراز نگرانی کرد. گوترش در گفت‌وگو با شبکه «آ.اِر.د» آلمان گفت روابط بین آمریکا، روسیه و چین، کشورهای دارای حق وتو در سازمان ملل، هرگز به اندازه امروز دشوار نبوده است. به‌گفته دبیرکل سازمان ملل در بحرانی همچون سوریه و یا در ارتباط با ایران، دستیابی به یک تصمیم مشترک تقریباً غیرممکن است. گوترش ضمن ابراز نگرانی بسیار از چنین اوضاعی گفت، در زمانی که تنش در سطح جهانی تشدید می‌شود، شورای امنیت فلج شده است.