رئیس جمهوری آمریکا با اعزام ۱۵۰۰ نظامی به خاورمیانه موافقت کرد

ترامپ قبل از سفر به ژاپن گفت: «ما می‌خواهیم [از نیروهایمان] حفاظت کنیم. ما نیروی نسبتاً کمی می‌فرستیم که وظیفه عمده آن‌ها حفاظت است.»