پیام درفشان، وکیل دادگستری در اینستاگرام خود نوشته که با درخواست آزادی مشروط ویدا موحد مخالفت شده است. ویدا موحد زنی است که در دی ماه ۹۶ در خیابان انقلاب بر سکویی رفت و روسری خود را بر سر چوبی آویخت. حرکت او الهام‌بخش اعتراضاتی شد که بعدا به عنوان اعتراضات دختران خیابان انقلاب مشهور شد. پیام درفشان مدتی قبل خبر داد که ویدا موحد در آبان سال گذشته نیز با چند بادکنک رنگی بالای گنبد میدان انقلاب رفته و اعتراض کرده است. او از زمان دریافت حکم یک سال حبس در زندان به سر می‌برد. ویدا موحد یک کودک خردسال دارد.