رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. نعمت احمدی، وکیل مدافع علی مندنی‌پور با اعلام این خبر به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت موکلش با شکایت دفتر حقوقی و قوانین شورای نگهبان به دادسرا احضار شده است. احمدی گفت: «دکتر علی مندنی‌پور، حقوقدان، جامعه‌شناس و فعال مدنی در پی شکایت دفتر حقوقی و قوانین شورای نگهبان به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای رسانه احضار شده است.» به گفته این وکیل دادگستری مبنای شکایت شورای نگهبان علیه مندنی‌پور، مقاله‌ای با عنوان «تفسیر‌گران به رأی» است که در تاریخ ۲۰ دی ماه ۹۷ در ستون یادداشت روزنامه همدلی چاپ شده است. مندنی‌پور در این مقاله انتقادی، سیاست شورای نگهبان در قالب نظارت استصوابی را ناکارآمد خوانده و محصول آن (جماعتی از امانتداران خانه ملت در جامه و جایگاه نماینده) را پرهزینه و کم‌فایده دانسته است. نعمت احمدی اما درباره پرونده مندنی‌پور گفت با تحقیق مقدماتی توسط بازپرس شعبه چهار بازپرسی دادسرای رسانه برای موکلش قرار کفالت صادر و با معرفی کفیل و تودیع قرار صادره از ناحیه بازپرس، فرصت یک هفته‌ای برای تقدیم لایحه دفاعیه به وکیل داده شده است.