محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایران شامگاه شنبه چهارم خرداد گفت که شهریه دانشجویان این دانشگاه از ۱۰ تا ۲۲ درصد افزایش خواهد یافت. او افزایش نرخ تورم و افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را علت افزایش شهریه‌ها اعلام کرد و گفت که افزایش هزینه‌ها از طریق افزایش شهریه‌ها جبران شود. به گفته طهرانچی این طرح در چهار مرحله در دانشگاه‌های مختلف اجراء خواهد شد و متوسط افزایش شهریه پیشنهاد شده ۱۰ تا ۱۵ درصد است. او اما گفت که شهریه برخی رشته‌ها نیز از ۱۵ تا ۲۲ درصد افزایش می‌یابد.