به گزارش منابع خبری یکشنبه پنجم خرداد، سه کارگر ساختمانی در شهر اورمیه استان آذربایجان‌غربی، حین انجام کار دچار حادثه شدند. یکی از کارگران در همان لحظه به دلیل شدت آسیب، جان باخت و دو کارگر دیگر برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. علت این حادثه سقوط از بلندی اعلام شده است. کارگران ساختمانی که اغلب آنها بدون پوشش بیمه و قرارداد کار اشتغال دارند، بیشترین آمار حادثه کار و مرگ ناشی از حوادث کار را دارند.