راهپیمایی اعضای جنبش اسلام‌ستیز «میهن‌پرستان اروپایی علیه اسلامی‌سازی مغرب‌زمین» (پگیدا) یکشنبه ۲۶ مه / پنجم خرداد در شهر آیندهوون هلند به خشونت کشیده شد. این جنبش به هوادارانش فراخوان داده بود تا حدود ساعت ۷:۳۰ عصر یکشنبه به سوی مسجد الفرقان در آیندهوون راهپیمایی کنند و در برابر این مسجد، در ماه رمضان، استیک خوک بخورند. صدها معترض در تظاهراتی علیه فراخوان پگیدا راه آنها را سد کردند. شمار هواداران پگیدا چند ده تن توصیف شده است. رسانه‌های هلندی می‌گویند شماری از این جوانان را جوانان ترک‌تبار تشکیل می‌دادند که پرچم ترکیه را در دست داشتند و به سوی هواداران پگیدا و پلیس سنگ پرتاب کردند. پس از درگیری دو طرف،‌ با مداخله پلیس، راهپیمایی پگیدا به دلیل ناتوانی در «تأمین امنیت» آن متوقف شد. پلیس ۱۲ تن از معترضان به راهپیمایی پگیدا را دستگیر کرد. جنبش پگیدا اکتبر ۲۰۱۴ در شهر درسدن ‌آلمان به راه افتاد و در برخی دیگر از کشورهای اروپایی همچون اتریش و هلند گسترش یافت. شمار هواداران و فعالیت‌های این جنبش نسبت به آغاز آن کمتر شده است اما ناظران ظهور آن را در موفقیت متعاقب راست افراطی در انتخابات پارلمانی آلمان مؤثر ارزیابی کرده‌اند.